Wanneer schakelt u Forium in?

De Plusmodule is geschikt voor civielrechtelijk zaken die qua problematiek zeer complex zijn of gevoelig liggen. Te denken valt aan zaken waarin sprake is van jarenlange strijd tussen ouders of instanties, of zaken waarin sprake is van een grote emotionele belasting voor betrokkenen en/of onderzoekers, door bijvoorbeeld een dreiging van klachten of agressie.
In deze zaken kan er behoefte zijn aan intensiever onderzoek in multidisciplinair verband, waardoor er meer gewicht en richting kan worden gegeven in de onderbouwing van vervolgbeslissingen.
Kortom, bij:
  • • Langslepende civielrechtelijke zaken
  • • Complexe en (klacht-)gevoelige zaken
  • • Grote emotionele belasting voor betrokkenen en onderzoekers
  • • Zaken waarbij multidisciplinair onderzoek gewenst is voor extra onderbouwing
  • ©Forium 2017 | KvK: 30273674 | BTW: 1684.79.138