Over Forium

Forium is een landelijk werkend onderzoeksbureau, gericht op multidisciplinair deskundigenonderzoek in complexe civielrechtelijke zaken (Plusmodule civielrechtelijk onderzoek). Aan Forium is een poule van zelfstandig werkende experts verbonden die in teamverband samen werkt in een casus. Er wordt tevens nauw samen gewerkt met het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).
Het werk als civiel rapporteur vereist vele kwaliteiten van onderzoekers: een zekere gevoeligheid maar tevens professionele distantie, een hoge mate van zorgvuldigheid, het vermogen om met meerzijdige partijdigheid om te gaan, het vermogen om goed risico's in te schatten en complexe afwegingen te maken.
Wij geloven dat een multidisciplinaire inzet van diagnostiek bijdraagt aan de kwaliteit en het gewicht van forensisch onderzoek, teneinde de rechtbank of het hof optimaal te kunnen voorlichten in complexe casuïstiek. Met name in langslepende, uiterst gevoelige zaken of zaken waarin sprake kan zijn van een bepaald dreigingsniveau, is deze 'Plusmodule' zeer geschikt, omdat de onderzoeksopzet per casus op maat kan worden gemaakt.
©Forium 2017 | KvK: 30273674 | BTW: 1684.79.138