Tarieven & Leveringsvoorwaarden

Tarieven

Het NIFP uurtarief is €93,60 excl. BTW voor een psycholoog en €121,95 excl. BTW voor een psychiater. Het tarief voor reiskosten is €2,84 per retourkilometer (€1,42 per kilometer), excl. BTW, inclusief reistijd.

Leveringsvoorwaarden

 1. De uitgebrachte offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening.
 2. Aanbetaling: na akkoord van de opdrachtgever op de offerte wordt, voor aanvang van het onderzoek, de helft van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht, welke nota binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan. Bij het niet tijdig voldoen van de aanbetaling kan de voortgang van het onderzoek stagneren.
  Let op: dit betekent dat er een (tussen-)beschikking nodig is om bovenstaande voorwaarde te realiseren.
 3. Het restbedrag wordt na afronding van de rapportage in rekening gebracht, welke nota binnen 14 dagen voldaan moet worden.
 4. Indien de nota niet tijdig betaald wordt, zullen na 30 dagen wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht.
 5. In geval van het niet verschijnen op onderzoeksafspraken (no show) worden 2 uren extra in rekening gebracht.
 6. Onvoorzien meerwerk, zoals benodigde extra onderzoeksafspraken, kunnen aanvullend in rekening worden gebracht; de opdrachtgever zal hiervan tijdig in kennis worden gesteld.
 7. Bij het terugtrekken van de opdracht door de opdrachtgever na aanvang van het onderzoek (binnen 48 uur voor de eerste onderzoeksafspraak), vindt geen restitutie van de aanbetaling plaats. Afhankelijk van de gedane tijdsinvestering kan nog een eindnota in rekening worden gebracht. 
 8. Eventuele meerkosten zoals de huur van onderzoeksruimtes, -materialen of tolkkosten worden geheel aan de opdrachtgever doorberekend.
 9. Kwaliteitstoetsing van de onderzoeksrapportage vindt plaats door het NIFP.
 10. Indien betrokkenen zich beroepen op hun blokkeringsrecht kan dit betekenen dat er geen volledige rapportage kan worden uitgebracht; dit leidt evenwel niet tot restitutie van betalingen of minderwerk in de nota's.

 

©Forium 2017 | KvK: 30273674 | BTW: 1684.79.138