Werkwijze multidisciplinair onderzoek van Forium

Samenstelling team

Uit de poule van deskundigen wordt per casus een multidisciplinair team samen gesteld. De teamsamenstelling is afhankelijk van de te beantwoorden onderzoeksvragen in een casus. De teamsamenstelling kan bestaan uit: een of meerdere BIG-geregistreerde psychologen, psychiater, jurist, systeemtherapeut, basispsycholoog of psychodiagnostisch werkende en een milieurapporteur.


Onderzoek en overleg

Het team treft elkaar op vaste momenten gedurende een periode van 6 weken. Er is veel ruimte voor overleg en afstemming, waardoor het onderzoek evenwichtig en gedegen tot stand komt. Na 6 weken is het onderzoek in principe afgerond. De uitslag wordt in teamverband met betrokkenen besproken. Daarna krijgen betrokkenen nog gelegenheid om te reageren op de conceptrapportage.

Procesmatig is deze werkwijze te vergelijken met het Pieter Baan Centrum, zij het dat het hier gaat om ambulant onderzoek en een heel andere doelgroep.


Soorten onderzoek

De volgende soorten onderzoek zijn mogelijk:

1. Persoonlijkheidsonderzoek naar ouders/verzorgers.

2. Onderzoek naar pedagogisch-affectieve vaardigheden van ouders/verzorgers (ouderschapsonderzoek, gezinsdiagnostisch onderzoek, interactieobservatie).

3. Onderzoek naar de ontwikkeling van het kind in relatie tot de pedagogisch-affectieve behoeften van het kind.


Iedere discipline zijn eigen rol

Onderzoekers halen informatie op en de bevindingen worden in teamverband besproken (persoonlijkheidsonderzoek ouders/verzorgers, gezinsdiagnostisch onderzoek naar de pedagogische en affectieve vaardigheden, kindonderzoeken). Een jurist kijkt mee naar juridische aspecten in het onderzoek. Twee hoofdonderzoekers zijn eindverantwoordelijk en integreren alle informatie in termen van diagnostische overwegingen, een forensische beschouwing en het beantwoorden van de vraagstellingen. Een procesregisseur houdt toezicht op het teamproces, zoals aangaande de emotionele belasting van de teamleden, parallelprocessen die kunnen optreden, gevoelens van overdracht/tegenoverdracht en meerzijdige partijdigheid.


Veiligheid

Het beveiligingsniveau voor onderzoekers kan worden aangepast aan wat de specifieke zaak hierin eventueel vraagt. Zo kan er in relatie tot onderzochten anoniem gewerkt worden waarbij alleen de opdrachtgever en het NIFP beschikt over de persoonsgegevens van individuele onderzoekers.

Door multidisciplinair te werken wordt de kwetsbaarheid van de individuele onderzoekers verminderd (qua klachtgevoeligheid en agressie).

©Forium 2017 | KvK: 30273674 | BTW: 1684.79.138